Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.03.2021 Poskytnutie peňažného daru na opravu ciest v obci Mengusovce
600.00 € s DPH Obec Mengusovce TENCER, s.r.o. 26.02.2021
04.02.2021 Program služby: Balík KlasikNET VDSL XXL
1-792847309163
29.84 €/mesiac s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom, a.s. 02.02.2021
04.02.2021 Program služby :Mobilný IS - Verejné osvetlenie
1-792847048703
6.00 €/mesiac s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom, a.s. 02.02.2021
04.02.2021 Program služby: Mobilný I S - Verejné osvetlenie -1
1-792847048703
6.00 €/mesiac s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom, a.s. 02.02.2021
26.01.2021 zabezpečenie zberu komunálneho odpadu
191/2020-ZKO
244.86 €/rok s DPH Matúš Holmok- NATALI Obec Mengusovce 15.01.2021
25.01.2021 Poistenie osôb zabezpečujúci priebeh testovanie populácie na koronavírus pre MOM
8100078775
162.00 € s DPH Obec Mengusovce UNIQA poisťovňa, a.s. 20.01.2021
21.01.2021 zabezpečenie množstvového zberu komunálneho odpadu Stredisko SSÚD Mengusovce
Dodatok č.1 k Dohode
2402.40 €/rok s DPH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Mengusovce 19.01.2021
12.01.2021 Poistenie motorového vozidla
9860711174
139.92 € s DPH Obec Mengusovce Alianz Slovenská poisťovňa a.s. 12.01.2021
21.12.2020 Na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú CVČ Svit
400.00 € s DPH Mesto Svit Obec Mengusovce 16.12.2020
21.12.2020 Zámena pozemkov v zmysle Geometrického plánu č.119/2020 zo dňa 19.10.2020
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Marta Škodová 17.12.2020
21.12.2020 Kúpna zmluva kúpa pozemku podľa Geometrického plánu č. 199/2020 zo dňa 19.10.2020
350.00 € s DPH Obec Mengusovce Daniela Juházyová 17.12.2020
21.12.2020 Kúpna zmluva kúpa pozemkov podľa geometrického plánu č. 119/2020 zo dňa 19.10.2020
2.22 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Vladimír Gallo 21.12.2020
18.12.2020 Zámena pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 117/2020 zo dňa 12.10.2020
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Vratislav Gallo,Hana Gallová,Emília Gallová,Agrotavaroks.r.o 18.12.2020
18.12.2020 Kúpa pozemkov podľa geometrického plánu č. 119/2020 zo dňa 19.10.2020
62.50 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Ondrej Alexaj 16.12.2020
18.12.2020 Bezodplatný prevod vlastníctva k pozemku KN E p.č. 2498/1
04241/2020-PKZO-K400
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Slovenská republika - zastúpená Slovenským pozemkovým fondom 25.11.2020
Zobrazených 61 - 75 z celkových 487.
1 2 3 5 7 8 9 32 33