Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.12.2020 Zabezpečenie množstvového zberu KO v obci Mengusovce.
115/2020-ZKO
240.24 € s DPH Thalia, s.r.o. Obec Mengusovce 02.12.2020
15.12.2020 Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu pre rok 2021. Spracovanie a koordinácia postupu verejného obstarávania.
800.00 € s DPH Obec Mengusovce pro M, s.r.o. 14.12.2020
14.12.2020 zabezpečenie zberu množstvového zberu KO - prevádzka Diaľničné odd. PZ a HS v Mengusovciach
č.205/2020-ZKO
240.24 € s DPH Ministerstvo vnútra SR Obec Mengusovce 03.12.2020
11.12.2020 Darovanie finančných prostriedkov na náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia- IBV
7380.00 € s DPH Ing. Ľubomír Šoltis, Magdaléna Pušpacherová Obec Mengusovce 07.12.2020
01.12.2020 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre SCVČ
160.00 € s DPH Life Academy, s.r.o. Obec Mengusovce 27.11.2020
26.11.2020 Výpožička -koncové zariadenie a SIM karta na výkon asistovaného sčítania obyvateľov (SODB2021)
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Slovenská republika - Štatistický úrad SR 26.11.2020
26.11.2020 Úprava doby trvania Zmluvy
RG2016104026
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Recyklogroup, a.s. 20.11.2020
31.10.2020 Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
30.00 €/hod bez DPH Obec Mengusovce Ján Sulír 28.10.2020
30.10.2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
č.20/36/010/33
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.10.2020
12.10.2020 Zriadenie a prevádzka 2 ks emailových schránok.
Ev. číslo: MAIL-13-1
33.60 € s DPH Obec Mengusovce Galileo Corporation s.r.o. 12.10.2020
05.10.2020 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Program 1:Podpora cyklodopravy a cykloturizmu
907/2020/DPR
10000.00 € s DPH Obec Mengusovce Prešovský samosprávny kraj 05.10.2020
05.10.2020 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP
1000260920
0.00 € s DPH Obec Mengusovce SPP-distribúcia a.s. 28.09.2020
02.10.2020 Poskytnutí audítorských služieb
1212.00 € s DPH Obec Mengusovce DAD CONSULITNG, s.r.o. 16.09.2020
22.09.2020 Dodávka a realizácia stavebných prác na zákazke: "Autobusové zastávka v Mengusovciach na miestnej komunikácií"
29989.84 € s DPH Obec Mengusovce Asfalty Tatry s.r.o. 21.09.2020
16.09.2020 dodatok k Rámcovej zmluve o spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci zo dňa 29.1.2020
0.00 € s DPH Obec Mengusovce MVDr. Lenka Zolnierčiková 24.08.2020
Zobrazených 76 - 90 z celkových 487.
1 2 3 4 6 8 9 10 32 33