Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.03.2017 dotácia z rozpočtu obce n a bežné výdavky s účelovým určením
1000.00 € s DPH 1. FC Mengusovce Obec Mengusovce 28.03.2017
21.03.2017 Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky
800.00 € s DPH ŠJK JAGAL Mengusovce Obec Mengusovce 20.03.2017
17.03.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
400.00 € s DPH Lea Javoreková Obec Mengusovce 06.03.2017
17.03.2017 Akciová cena Biznis ISDN Uni 200
29.00 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom 08.03.2017
17.03.2017 Balík Magio Internet XL,Biznis linka L - OcÚ
39.99 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom, a.s. 08.03.2017
17.03.2017 Balík Magio Internet XL,Biznis linka L - MŠ
34.99 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom, a.s. 08.03.2017
06.03.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
1600.00 € s DPH Jazdecký klub TAVAROK Mengusovce Obec Mengusovce 27.02.2017
28.02.2017 Príspevok na aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb
1658.40 € s DPH Obec Mengusovce Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny, UP,SVa R Poprad 27.02.2017
27.02.2017 Zber biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov (MŠ Mengusovce)
09/BO/PJ/2017
14.00 €/mesiac bez DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad, s.r.o. 02.01.2017
27.02.2017 Peňažný dar na podporu charitatívneho bežeckého preteku -Podtatranský krosový polmaratón - ALS "Memoriál Jána Svočáka"
100.00 € s DPH Little Berry s.r.o. Obec Mengusovce 27.02.2017
17.02.2017 k Dohode č.16/052/463úpravy povinností účastníkov
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Mengusovce ÚPSVaR Poprad 13.02.2017
08.02.2017 Dotácia na výdavky p. Ivety Gallovej na čiastočnú úhradu mesačných nákladov v zariadení DS
75.00 €/mesiac s DPH Dom seniorov Tatranská Štrba Obec Mengusovce 02.01.2017
07.02.2017 Dotácia pre SCVČ, Rovná 597/15, Poprad
120.00 € s DPH Life Academy, s.r.o. Obec Mengusovce 31.01.2017
02.02.2017 Aktualizácia programu WinCITY Registratúra
tz2017-01-25mg2
78.00 € s DPH Obec Mengusovce TOPSET Solutions s.r.o. 01.02.2017
25.01.2017 dotácia z rozpočtu obce pre CVČ Svit
120.00 € s DPH Mesto Svit Obec Mengusovce 23.01.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 336.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 22 23