Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.04.2018 Oprava MK Mengusovce
2018/GD/01/005
25081.59 € s DPH Obec Mengusovce STRABAG s.r.o. 16.04.2018
10.04.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.6.2012
1500.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. arch. Rudolf Kruliac 05.04.2018
10.04.2018 Pokračovanie obstarávateľskej činnosti pre ZaD ÚP O Mengusovce
1500.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Katarína Kumorovitzová 05.04.2018
09.04.2018 Zámena pozemkov
0.00 € s DPH Ing. Ľubomír Šoltis Obec Mengusovce 28.03.2018
05.04.2018 Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika v objektoch
45.00 € s DPH Obec Mengusovce Martin Majerčák 05.04.2018
26.01.2018 Dotácia pre SCVČ Poprad
280.00 € s DPH Obec Mengusovce Life Academy, s.r.o. 23.01.2018
19.01.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb- audit k 31.12.2017
900.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Mária Pašková 18.01.2018
12.01.2018 peňažný dar na účely organizovania Mengusovskeho rodea
300.00 € s DPH Obec Mengusovce PUBLIC TENDERS, s.r.o. 11.01.2018
12.01.2018 pre CVČ Svit pre deti z TP v obci Mengusovce
Dotácia z rozpočtu
70.00 € s DPH Mesto Svit Obec Mengusovce 08.01.2018
30.11.2017 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 2
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Recyklogroup, a.s. 29.11.2017
24.11.2017 Poistenie - garáže betónové, oplotenie, brána
4419010148
110.07 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa, a.s. 16.11.2017
14.11.2017 Nájom spoločenskej miestnosti - cvičenie jogy
1/2017
6.00 €/hod bez DPH Jana Gurníková Obec Mengusovce 17.10.2017
27.10.2017 Odvoz a likvidácia odpadu ( lehota plnenia 4 roky )
Z201753770_Z
81528.38 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad. s.r.o. 20.10.2017
24.10.2017 Zriadenie a prevádzke mob. aplikácie V OBRAZE
MA-08-10-2017-SK
700.00 € bez DPH Obec Mengusovce Galileo Corporation s.r.o 24.10.2017
17.10.2017 Licencia na používanie diel podľa Autorského zákona
VP/17/04689/001
182.40 € s DPH Obec Mengusovce SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský 17.07.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 382.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 25 26