Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.01.2012 zabezpečenie separovaného zberu odpadov v obci Mengusovce
1358.00 € bez DPH Obec Mengusovce Technické služby Mesta Svit 23.01.2012
23.01.2012 Dodatok k Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných odpadov
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Technické služby Mesta Svit 23.01.2012
01.01.2012 Dodatok k zmluve o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu
10/2011
0.00 € s DPH Obec Mengusovce RVC -združenie obcí,Štrba 31.12.2011
22.12.2011 Zmuva o zneškodnení odpadu
21/2012
0.00 € Obec Mengusovce Obec Ľubica 21.12.2011
15.12.2011 Zámenná zmluva pozemkov
N225/2011
0.00 € Obec Mengusovce Pavol Kovačik, Jesenná 3055/19,Poprad 14.12.2011
11.11.2011 Poistná zmluva pre skupinové poistenie - deti MŠ Mengusovce
1142096
51.04 €/rok Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa,a.s. Bratislava 31.08.2011
24.10.2011 Kúpna zmluva- prevod vlasníckeho práva k nehnuteľnosti
15078.00 € Poľnohospodárske družstvo Mengusovce Obec Mengusovce 21.10.2011
05.10.2011 Zmluva o poskytovaní služby- zimnej a letnej údržby MK
31.54 € Obec Mengusovce Ivan Klein 30.09.2011
06.09.2011 Zmluva o odbere obedov pre detí MŠ Mengusovce
2.10 € Obec Mengusovce Mesto Svit, 30.08.2011
22.08.2011 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri SZ za obdobie rokov 2010 a 2011 na základe poskytnutých prostriedkov z RF
Dodatok č. 3
0.00 € Obec Mengusovce Technické služby Mesta Svit 30.06.2011
12.08.2011 Zmluva o združenej dodávke plynu
0.00 € Obec Mengusovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 12.08.2011
28.07.2011 Dotácia pre ŠJK JAGAL Mengusovce
300.00 € Športový jazdecký klub JAGAL Mengusovce Obec Mengusovce 28.07.2011
11.07.2011 Dodatok k Zmluve o spolupráci pri SZ
Dodatok k zmluve
509.02 € Obec Mengusovce Technické služby Mesta Svit 11.07.2011
08.07.2011 Zmluva na dotáciu z rozpočtu obce
250.00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mengusovce Obec Mengusovce 28.06.2011
24.06.2011 Aktivácia paušálu 100 + 50
00239713
7.86 € Obec Mengusovce Orange Slovensko,a.s. Bratislava 24.06.2011
Zobrazených 466 - 480 z celkových 487.
1 2 25 26 27 28 29 30 32