Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.06.2017 Peňažný dar pre MŠ Mengusovce-detské ihrisko
400.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Zdenko Straka 12.06.2017
31.05.2017 Aktualizácie programu WinCITY
tz2017-05-26vs3
78.00 € s DPH Obec Mengusovce TOPSET Solutions,s.r.o. 31.05.2017
29.05.2017 Zabezpečenie odborných,preventívnych,poradenských a ochranných výkonov pracovnej zdravotnej služby
17/006/11
251.00 € s DPH Obec Mengusovce Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 26.05.2017
23.05.2017 jednorázové poistné uchádzačov o zamestanie pre výkon MOS pre obec
5195103517
6.50 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa a.s. 28.02.2017
15.05.2017 dotácia na bežné výdavky na prácu s deťmi a mládežou
250.00 € s DPH CZ ECAV na Slovensku Mengusovce Obec Mengusovce 10.05.2017
05.05.2017 poradenské služby - monitorovanie zverejnených výziev na čerpanie NFP
60.00 €/mesiac bez DPH Obec Mengusovce PONTEX s.r.o. 26.04.2017
02.05.2017 Finančný príspevok na nákup zariadení na školské ihrisko - MŠ Mengusovce
755/2017/N-V
200.00 € s DPH Obec Mengusovce Nadácia CHEMOSVIT 26.04.2017
11.04.2017 Peňažný dar na rekonštrukciu školského dvora MŠ
100.00 € s DPH Obec Mengusovce Veronika Petrovičová 04.04.2017
11.04.2017 Oprava miestnych komunikácií v obci Mengusovce
29283.83 € s DPH Obec Mengusovce Asfalt Tatry s.r.o 05.04.2017
10.04.2017 Peňažný dar na rekonštrukciu školského dvora MŠ
70.00 € bez DPH Obec Mengusovce Ľubomír Janček 06.04.2017
10.04.2017 Stavba Komunikácie a parkovisk pri bytových domoch v Mengusovciach
34978.30 € s DPH Obec Mengusovce BRUMAX s.r.o 05.04.2017
28.03.2017 dotácia z rozpočtu obce n a bežné výdavky s účelovým určením
1000.00 € s DPH 1. FC Mengusovce Obec Mengusovce 28.03.2017
21.03.2017 Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky
800.00 € s DPH ŠJK JAGAL Mengusovce Obec Mengusovce 20.03.2017
17.03.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
400.00 € s DPH Lea Javoreková Obec Mengusovce 06.03.2017
17.03.2017 Akciová cena Biznis ISDN Uni 200
29.00 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom 08.03.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 362.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 24 25