Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.08.2021 Zbere , vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
5/POH-c/2021
24.00 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o. 19.07.2021
21.07.2021 zámena pozemku parcela č 967/2 o výmere 33 m2 odčlenenej od parcely č. 967 (viď. zámenná zmluva)
0.00 € s DPH Obec Mengusovce 2.JUDr. Viera Ratajová, 3.Ing. Vladimír Gallo 07.07.2021
14.07.2021 množstvový zber komunálneho odpadu
78/2021-ZKO
27.72 € s DPH BJB CZ Poprad, stanica Mengusovce Obec Mengusovce 30.06.2021
30.06.2021 Zabezpečenie množstvového zberu komunálneho odpadu
46.20 € s DPH Chalet CHopok s.r.o. Obec Mengusovce 25.06.2021
03.06.2021 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o pripojení do distribučnej sústavy PDS IBV
ZoP/2021/197-BZ
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Východoslovenská distribučná ,a.s. 27.05.2021
24.05.2021 dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky s účasťou na športových podujatiach a udržanie chovu jazdeckých koní
2500.00 € s DPH Jazdecký klub TAVAROK Obec Mengusovce 24.05.2021
24.05.2021 dotácia z rozpočtu obce na bažné výdavky - údržba ihriska tutbalový turnaj
500.00 € s DPH 1.FC Mengusovce Obec Mengusovce 20.05.2021
21.05.2021 dotácia z rozpočtu obce na činnosť klubu a na úhrady nákladov na športových podujatiach
1000.00 € s DPH Športový jazdecký klub JAGAL Obec Mengusovce 21.05.2021
26.04.2021 Národný projekt " Podpora činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 ( refundácia nákladov)
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 26.04.2021
26.04.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom neštátneho zdravotníckeho zariadenia - MOM - COVID-19 od 1.5.2021 do 30.6.2021
8100080236
81.00 € s DPH Obec Mengusovce UNIQA poisťovňa, a.s. 26.04.2021
21.04.2021 Predaj pozemku parc. č. 405/7 register C KN zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4m2
40.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Ľubomír Šoltis 08.04.2021
15.04.2021 Poistenie majetku obce a materskej školy
9160138534
678.41 € s DPH Obec Mengusovce Uniqa poisťovňa a.s. 15.04.2021
06.04.2021 zriadenie vecného bremena v rozsahu Geometrického plánu č.275/2020
2367/VSD/2020
50.00 € s DPH Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Mengusovce 19.03.2021
26.03.2021 150 ks Poprad a okolie z neba s prezentáciou obce
22-2021
577.50 € s DPH Obec Mengusovce CBS spol.s.r.o. 17.02.2021
16.03.2021 Zmluve o výpožičke
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Slovenska republika - Štatistický úrad 16.03.2021
Zobrazených 46 - 60 z celkových 487.
1 2 4 6 7 8 9 32 33