Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.02.2017 Zber biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov (MŠ Mengusovce)
09/BO/PJ/2017
14.00 €/mesiac bez DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad, s.r.o. 02.01.2017
27.02.2017 Peňažný dar na podporu charitatívneho bežeckého preteku -Podtatranský krosový polmaratón - ALS "Memoriál Jána Svočáka"
100.00 € s DPH Little Berry s.r.o. Obec Mengusovce 27.02.2017
17.02.2017 k Dohode č.16/052/463úpravy povinností účastníkov
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Mengusovce ÚPSVaR Poprad 13.02.2017
08.02.2017 Dotácia na výdavky p. Ivety Gallovej na čiastočnú úhradu mesačných nákladov v zariadení DS
75.00 €/mesiac s DPH Dom seniorov Tatranská Štrba Obec Mengusovce 02.01.2017
07.02.2017 Dotácia pre SCVČ, Rovná 597/15, Poprad
120.00 € s DPH Life Academy, s.r.o. Obec Mengusovce 31.01.2017
02.02.2017 Aktualizácia programu WinCITY Registratúra
tz2017-01-25mg2
78.00 € s DPH Obec Mengusovce TOPSET Solutions s.r.o. 01.02.2017
25.01.2017 dotácia z rozpočtu obce pre CVČ Svit
120.00 € s DPH Mesto Svit Obec Mengusovce 23.01.2017
25.01.2017 k Zmkuve o spolupráci pri zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov
0.00 € s DPH Obec Mengusovce RECYKLOGROUP, a.s. 27.12.2016
23.01.2017 Kompletné poradenské služby pre verejné obstarávanie v rámci projektu " Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mengusovce
1900.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Rastislav Tapšák 17.01.2017
13.01.2017 Skupinové úrazové poistenie pracovníkov aktivačných prác
9101600476
18.08 € s DPH Obec Mengusovce Generali Poisťovňa, a.s. 09.12.2016
13.01.2017 nájom pozemku
15.00 €/mesiac bez DPH Rostislav Koky Obec Mengusovce 02.01.2017
21.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
50.00 € s DPH Obec Mengusovce OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO 20.12.2016
21.12.2016 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
900.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Mária P a š k o v á 20.12.2016
08.12.2016 Zmluva o bežnom účte na dotácie
0.00 € s DPH Obec Mengusovce VÚB a.s. 08.12.2016
07.12.2016 Poistenie požiarnickej Avie
1049101147
146.31 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa a.s. 29.11.2016
Zobrazených 46 - 60 z celkových 268.
1 2 4 6 7 8 9 17 18