Obec Mengusovce

Zmluva

Zamenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Marta Škodová

Adresa dodávateľa: Volgogradská 4935/21, 038 61 martin

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Zámena pozemkov v zmysle Geometrického plánu č.119/2020 zo dňa 19.10.2020

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: viď. zmluva; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: viď. zmluva;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.12.2020

Datum zverejnenia: 21.12.2020

Dokumenty Pdf ZZ_Škodová (3).pdf ( veľkosť: 134,9 KB, aktualizované: Pondelok 21. December 2020 11:35 )