Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.10.2021 Zimná údržba miestnych komunikácii a verejnývch priestranstiev v obci
35.00 €/hod bez DPH Obec Mengusovce Ján Sulír 05.10.2021
13.09.2021 Kúpa pozemkov v kú Mengusovce LV 407 par. č. KNC129/2 - 98 m 2 a par.č. KNC139/2-158m 2 odčlenených Geometrickým plánom č. 119/2020 zo dňa 19.10.2021
1035.00 € s DPH 1.Ing. Tatiana Luhová, 2.Ing. Darina Gabrišová Obec Mengusovce 08.09.2021
13.09.2021 Poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve ( zber obalov z papiera a lepenky , papier a lepenka jedlé oleje a tuky
35/PZ/2021
0.00 € s DPH Brantner Poprad s.r.o. Obec Mengusovce 30.06.2021
13.09.2021 Poistenie detí MŠ
9140069740
38.02 € s DPH Obec Mengusovce UNIQA poisťovňa s.s 06.09.2021
10.09.2021 Zabezpečenie množstvového zberu komunálneho zberu odpadov - prevádzka Potraviny
123-01/2021-ZKO
55.44 € s DPH Miroslav Dučák Obec Mengusovce 10.09.2021
06.09.2021 Odber obedov pre deti Materskej školy v Mengusovciach
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Renata Úkaová 02.09.2021
03.09.2021 Zabezpečenie množstvového zberu komunálneho odpadu
36-02/2021-ZKO
46.20 € s DPH Martina Bartošová Obec Mengusovce 03.09.2021
03.09.2021 Prenájom spoločenskej miestnosti na cvičenie jogy
1/2021
6.00 €/hod s DPH Anna Šandorová Obec Mengusovce 31.08.2021
30.08.2021 Dielo: "Náučno-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla"
14380.00 € s DPH Obec Mengusovce DREVOBATYS s.r.o. 30.08.2021
27.08.2021 Poskytnutie finančného príspevku Projekt: Autobusové zastávky Mengusovce na miestnej komunikácii
IROP-CLLD-P892-512-0
34626.23 € s DPH Obec Mengusovce Pro Tatry, o.z. 19.08.2021
16.08.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie
1030/2021/OPR
1000.00 € s DPH Obec Mengusovce Prešovský samosprávny kraj 20.07.2021
12.08.2021 Zriadenie vecného bremena in personam
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Podiel.UPS Mengusovce,Ing.Ľubomír Šoltis,Magdaléna Pušpacher 15.07.2021
06.08.2021 Dodávku mlieka a mliečnych výrobkov Materská škola
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Lunys s.r.o. 06.08.2021
04.08.2021 Zabezpečenie množstevného zberu kom. odpadu
91/2021-ZKO
913.50 € s DPH Obec Mengusovce Čerešňový sad s.r.o. 03.08.2021
03.08.2021 Poskytnutie finančnej výpomoci obci postihnutej živlom
500.00 € s DPH Obec Mengusovce Obec Hrušky 19.07.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 487.
1 3 5 6 7 8 9 32 33