Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.05.2017 dotácia na bežné výdavky na prácu s deťmi a mládežou
250.00 € s DPH CZ ECAV na Slovensku Mengusovce Obec Mengusovce 10.05.2017
05.05.2017 poradenské služby - monitorovanie zverejnených výziev na čerpanie NFP
60.00 €/mesiac bez DPH Obec Mengusovce PONTEX s.r.o. 26.04.2017
02.05.2017 Finančný príspevok na nákup zariadení na školské ihrisko - MŠ Mengusovce
755/2017/N-V
200.00 € s DPH Obec Mengusovce Nadácia CHEMOSVIT 26.04.2017
11.04.2017 Peňažný dar na rekonštrukciu školského dvora MŠ
100.00 € s DPH Obec Mengusovce Veronika Petrovičová 04.04.2017
11.04.2017 Oprava miestnych komunikácií v obci Mengusovce
29283.83 € s DPH Obec Mengusovce Asfalt Tatry s.r.o 05.04.2017
10.04.2017 Peňažný dar na rekonštrukciu školského dvora MŠ
70.00 € bez DPH Obec Mengusovce Ľubomír Janček 06.04.2017
10.04.2017 Stavba Komunikácie a parkovisk pri bytových domoch v Mengusovciach
34978.30 € s DPH Obec Mengusovce BRUMAX s.r.o 05.04.2017
28.03.2017 dotácia z rozpočtu obce n a bežné výdavky s účelovým určením
1000.00 € s DPH 1. FC Mengusovce Obec Mengusovce 28.03.2017
21.03.2017 Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky
800.00 € s DPH ŠJK JAGAL Mengusovce Obec Mengusovce 20.03.2017
17.03.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
400.00 € s DPH Lea Javoreková Obec Mengusovce 06.03.2017
17.03.2017 Akciová cena Biznis ISDN Uni 200
29.00 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom 08.03.2017
17.03.2017 Balík Magio Internet XL,Biznis linka L - OcÚ
39.99 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom, a.s. 08.03.2017
17.03.2017 Balík Magio Internet XL,Biznis linka L - MŠ
34.99 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom, a.s. 08.03.2017
06.03.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
1600.00 € s DPH Jazdecký klub TAVAROK Mengusovce Obec Mengusovce 27.02.2017
28.02.2017 Príspevok na aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb
1658.40 € s DPH Obec Mengusovce Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny, UP,SVa R Poprad 27.02.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 268.
1 3 5 6 7 8 9 17 18