Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.04.2017 Peňažný dar na rekonštrukciu školského dvora MŠ
70.00 € bez DPH Obec Mengusovce Ľubomír Janček 06.04.2017
10.04.2017 Stavba Komunikácie a parkovisk pri bytových domoch v Mengusovciach
34978.30 € s DPH Obec Mengusovce BRUMAX s.r.o 05.04.2017
28.03.2017 dotácia z rozpočtu obce n a bežné výdavky s účelovým určením
1000.00 € s DPH 1. FC Mengusovce Obec Mengusovce 28.03.2017
21.03.2017 Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky
800.00 € s DPH ŠJK JAGAL Mengusovce Obec Mengusovce 20.03.2017
17.03.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
400.00 € s DPH Lea Javoreková Obec Mengusovce 06.03.2017
17.03.2017 Akciová cena Biznis ISDN Uni 200
29.00 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom 08.03.2017
17.03.2017 Balík Magio Internet XL,Biznis linka L - OcÚ
39.99 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom, a.s. 08.03.2017
17.03.2017 Balík Magio Internet XL,Biznis linka L - MŠ
34.99 € bez DPH Obec Mengusovce Slovak Telecom, a.s. 08.03.2017
06.03.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
1600.00 € s DPH Jazdecký klub TAVAROK Mengusovce Obec Mengusovce 27.02.2017
28.02.2017 Príspevok na aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb
1658.40 € s DPH Obec Mengusovce Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny, UP,SVa R Poprad 27.02.2017
27.02.2017 Zber biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov (MŠ Mengusovce)
09/BO/PJ/2017
14.00 €/mesiac bez DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad, s.r.o. 02.01.2017
27.02.2017 Peňažný dar na podporu charitatívneho bežeckého preteku -Podtatranský krosový polmaratón - ALS "Memoriál Jána Svočáka"
100.00 € s DPH Little Berry s.r.o. Obec Mengusovce 27.02.2017
17.02.2017 k Dohode č.16/052/463úpravy povinností účastníkov
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Mengusovce ÚPSVaR Poprad 13.02.2017
08.02.2017 Dotácia na výdavky p. Ivety Gallovej na čiastočnú úhradu mesačných nákladov v zariadení DS
75.00 €/mesiac s DPH Dom seniorov Tatranská Štrba Obec Mengusovce 02.01.2017
07.02.2017 Dotácia pre SCVČ, Rovná 597/15, Poprad
120.00 € s DPH Life Academy, s.r.o. Obec Mengusovce 31.01.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 263.
1 3 5 6 7 8 9 17 18