Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.03.2022 zabezpečiť zber množstvového zberu komunálneho odpadu
46.20 € s DPH Katarína Košická Obec Mengusovce 21.03.2022
16.03.2022 Zabezpečenie množstvového zberu komunálneho odpadu
18.48 € s DPH BJB CZ Poprad, stanica Mengusovce Obec Mengusovce 16.03.2022
16.03.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku KN-E č. 2467, KN-C č. 403 KN-C č. 404 KN-C č. 421 a KN-C 199/2 v k.ú Mengusovce časovo neobmedzené vecné bremeno , ako vecné právo umiestnenia elektrickej, plynovej a kanalizačnej prípojky.
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Mgr. Zuzana Šimkovičová a Štefan Šimkovič 16.03.2022
15.03.2022 Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv
CRZ-23-03-202-SK
525.00 € s DPH Obec Mengusovce Galileo Corporation s.r.o. 14.03.2022
14.03.2022 zber, vývoz, a zhodnotenie biologicky rozložiteľnýchého kuchynského odpadu od domácnosti
1/POH-c/2022
18.00 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad, s.r.o. 14.03.2022
14.03.2022 zámena pozemku parcela č 967/2 o výmere 33 m2 odčlenenej od parcely č. 967 (viď. zámenná zmluva)
0.00 € s DPH Obec Mengusovce 2.JUDr. Viera Ratajová, 3.Ing. Vladimír Gallo 14.03.2022
11.03.2022 účelová určená dotácia pre Súkromné CVČ na financovanie záujmového vzdelávanie detí do 15 rokov
160.00 € s DPH Obec Mengusovce Súkromné centrum voľného času 11.03.2022
23.02.2022 Postúpenie práv a povinností stavebníka z vydaných stavebných povolení
0.00 € s DPH TECHREAL, s.r.o. Obec Mengusovce 17.02.2022
18.02.2022 Poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
80.00 € s DPH Obec Mengusovce Mesto Košice 07.02.2022
16.02.2022 Poskytnutie audítorských služieb
1200.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Ján Štelbacký 16.02.2022
01.02.2022 zabezpečenie zberu komunálneho odpadu
Dodatok č.2
2402.40 € s DPH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Mengusovce 14.01.2021
28.01.2022 zabezpečenie zberu komunálneho odpadu
138.60 € s DPH Chalet CHopok s.r.o. Obec Mengusovce 31.12.2021
28.01.2022 zabezpečenie zberu komunálneho odpadu
83.16 € s DPH Martina Bartošová Obec Mengusovce 27.01.2022
27.01.2022 Poistenie traktora zberný dvor vlečka
9860859980
13.73 € s DPH Obec Mengusovce Alianz Slovenská poisťovňa a.s. 24.01.2022
27.01.2022 Poistenie traktor zberný dvor
9860859961
25.44 € s DPH Obec Mengusovce Alianz Slovenská poisťovňa a.s. 24.01.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 487.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 32 33