Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.10.2021 Stavebné práce Inžinierske siete v lokalite Vrch poľa Mengusovce - SO 02 Splašková kanalizácia- I. etapa
05/2021
207370.33 € s DPH Obec Mengusovce B.D.B. s.r.o. 15.10.2021
12.10.2021 Dodatok č.1. k zmluve zo dňa 21.9.2020
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Asfalty Tatry s.r.o. 12.10.2021
06.10.2021 prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu
599.60 €/rok s DPH Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce Obec Mengusovce 04.10.2021
05.10.2021 Zimná údržba miestnych komunikácii a verejnývch priestranstiev v obci
35.00 €/hod bez DPH Obec Mengusovce Ján Sulír 05.10.2021
13.09.2021 Kúpa pozemkov v kú Mengusovce LV 407 par. č. KNC129/2 - 98 m 2 a par.č. KNC139/2-158m 2 odčlenených Geometrickým plánom č. 119/2020 zo dňa 19.10.2021
1035.00 € s DPH 1.Ing. Tatiana Luhová, 2.Ing. Darina Gabrišová Obec Mengusovce 08.09.2021
13.09.2021 Poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve ( zber obalov z papiera a lepenky , papier a lepenka jedlé oleje a tuky
35/PZ/2021
0.00 € s DPH Brantner Poprad s.r.o. Obec Mengusovce 30.06.2021
13.09.2021 Poistenie detí MŠ
9140069740
35.20 € s DPH Obec Mengusovce UNIQA poisťovňa s.s 06.09.2021
10.09.2021 Zabezpečenie množstvového zberu komunálneho zberu odpadov - prevádzka Potraviny
123-01/2021-ZKO
55.44 € s DPH Miroslav Dučák Obec Mengusovce 10.09.2021
06.09.2021 Odber obedov pre deti Materskej školy v Mengusovciach
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Renata Úkaová 02.09.2021
03.09.2021 Zabezpečenie množstvového zberu komunálneho odpadu
36-02/2021-ZKO
46.20 € s DPH Martina Bartošová Obec Mengusovce 03.09.2021
03.09.2021 Prenájom spoločenskej miestnosti na cvičenie jogy
1/2021
6.00 €/hod s DPH Anna Šandorová Obec Mengusovce 31.08.2021
30.08.2021 Dielo: "Náučno-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla"
14380.00 € s DPH Obec Mengusovce DREVOBATYS s.r.o. 30.08.2021
27.08.2021 Poskytnutie finančného príspevku Projekt: Autobusové zastávky Mengusovce na miestnej komunikácii
IROP-CLLD-P892-512-0
34626.23 € s DPH Obec Mengusovce Pro Tatry, o.z. 19.08.2021
16.08.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie
1030/2021/OPR
1000.00 € s DPH Obec Mengusovce Prešovský samosprávny kraj 20.07.2021
12.08.2021 Zriadenie vecného bremena in personam
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Podiel.UPS Mengusovce,Ing.Ľubomír Šoltis,Magdaléna Pušpacher 15.07.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 460.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31