Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.01.2021 Poistenie motorového vozidla
9860711174
139.92 € s DPH Obec Mengusovce Alianz Slovenská poisťovňa a.s. 12.01.2021
21.12.2020 Na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú CVČ Svit
400.00 € s DPH Mesto Svit Obec Mengusovce 16.12.2020
21.12.2020 Zámena pozemkov v zmysle Geometrického plánu č.119/2020 zo dňa 19.10.2020
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Marta Škodová 17.12.2020
21.12.2020 Kúpna zmluva kúpa pozemku podľa Geometrického plánu č. 199/2020 zo dňa 19.10.2020
350.00 € s DPH Obec Mengusovce Daniela Juházyová 17.12.2020
21.12.2020 Kúpna zmluva kúpa pozemkov podľa geometrického plánu č. 119/2020 zo dňa 19.10.2020
2.22 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Vladimír Gallo 21.12.2020
18.12.2020 Zámena pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 117/2020 zo dňa 12.10.2020
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Vratislav Gallo,Hana Gallová,Emília Gallová,Agrotavaroks.r.o 18.12.2020
18.12.2020 Kúpa pozemkov podľa geometrického plánu č. 119/2020 zo dňa 19.10.2020
62.50 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Ondrej Alexaj 16.12.2020
18.12.2020 Bezodplatný prevod vlastníctva k pozemku KN E p.č. 2498/1
04241/2020-PKZO-K400
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Slovenská republika - zastúpená Slovenským pozemkovým fondom 25.11.2020
15.12.2020 Zabezpečenie množstvového zberu KO v obci Mengusovce.
115/2020-ZKO
240.24 € s DPH Thalia, s.r.o. Obec Mengusovce 02.12.2020
15.12.2020 Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu pre rok 2021. Spracovanie a koordinácia postupu verejného obstarávania.
800.00 € s DPH Obec Mengusovce pro M, s.r.o. 14.12.2020
14.12.2020 zabezpečenie zberu množstvového zberu KO - prevádzka Diaľničné odd. PZ a HS v Mengusovciach
č.205/2020-ZKO
240.24 € s DPH Ministerstvo vnútra SR Obec Mengusovce 03.12.2020
11.12.2020 Darovanie finančných prostriedkov na náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia- IBV
7380.00 € s DPH Ing. Ľubomír Šoltis, Magdaléna Pušpacherová Obec Mengusovce 07.12.2020
01.12.2020 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre SCVČ
160.00 € s DPH Life Academy, s.r.o. Obec Mengusovce 27.11.2020
26.11.2020 Výpožička -koncové zariadenie a SIM karta na výkon asistovaného sčítania obyvateľov (SODB2021)
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Slovenská republika - Štatistický úrad SR 26.11.2020
26.11.2020 Úprava doby trvania Zmluvy
RG2016104026
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Recyklogroup, a.s. 20.11.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 420.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 27 28