Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.09.2020 Poistenie detí v MŠ na školský rok 2020/2021
4439007568
41.87 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa, a.s. 28.08.2020
10.09.2020 Mobilný telefón - Biznis Mini 12
101.00 € s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom, a.s. 07.09.2020
07.09.2020 Príplatkový balík Biznis ISDN Uni 200
2029035404
29.00 €/mesiac s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom, a.s. 31.08.2020
07.09.2020 Balík 2P- akcia: INT + TP - pre MŠ
9925936537
30.59 €/mesiac s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom, a.s. 31.08.2020
27.08.2020 Zámena pozemku na LV č. 1 C KN parc. č. 1005 za pozemok na LV č. 819 C KN parc. č. 1084
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Eva Krupová 26.08.2020
05.08.2020 Podmienky rozšírenia distribučnej siete Vrch Poľa
1000150720
0.00 € s DPH Obec Mengusovce SPP-distribúcia a.s. 27.07.2020
05.08.2020 Podmienky rozšírenia distribučnej siete -Pred Maretou
1000180720
0.00 € s DPH Obec Mengusovce SPP-distribúcia a.s. 27.07.2020
05.08.2020 Kúpa mulčovacieho zariadenia za traktor
4150.00 € s DPH Obec Mengusovce Alojz Slodičák 04.08.2020
16.07.2020 Zmena ceny za zhotovenia diela " Rekonštrukcia kultúrneho domu v Mengusovciach "
21657.43 € s DPH Obec Mengusovce Adam Slodičák, A.S. 12.07.2020
13.07.2020 Nájom nebytových priestorov v budove OcÚ
96.00 €/rok s DPH Slovak telecom a.s. Obec Mengusovce 24.06.2020
13.07.2020 Dodávka o združenej dodávke plynu
0.00 € s DPH Obec Mengusovce innogy Slovensko s.r.o. 07.07.2020
13.07.2020 Združená dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Vychodoslovenská energetika a.s. 08.07.2020
18.06.2020 Zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
č.156/BO/PJ/2019
9.75 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o. 12.06.2020
16.06.2020 Prenájom pozemku KNE 2533/14 o výmere 150m2
30.00 € s DPH Rostislav Koky Obec Mengusovce 16.06.2020
29.05.2020 Zriadenie spoločného obecného úradu pre kompetencie stavebného úradu
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Obec Mengusovce 29.05.2020
Zobrazených 91 - 105 z celkových 487.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 32 33