Obec Mengusovce

Zmluva

Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 191/2020-ZKO

Názov objednávateľa: Matúš Holmok- NATALI

Adresa objednávateľa: 05936 Mengusovce 191

IČO objednávateľa: 43376525

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: zabezpečenie zberu komunálneho odpadu

Zmluvná cena: 244.86 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.01.2021

Datum zverejnenia: 26.01.2021

Dokumenty Pdf Dohoda o množstvovom zbere M. Holmok- Natali.pdf ( veľkosť: 118,8 KB, aktualizované: Utorok 26. Január 2021 09:11 )