Obec Mengusovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Daniela Juházyová

Adresa dodávateľa: Dukelská 48/52, 087 01 giraltovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva kúpa pozemku podľa Geometrického plánu č. 199/2020 zo dňa 19.10.2020

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: 672; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: 130/2;

Zmluvná cena: 350.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.12.2020

Datum zverejnenia: 21.12.2020

Dokumenty Pdf KZ_Juházyová (1).pdf ( veľkosť: 121,6 KB, aktualizované: Pondelok 15. Február 2021 11:56 )