Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o bezplatnom prevode vlastníctva pozemkov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 04241/2020-PKZO-K400

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Slovenská republika - zastúpená Slovenským pozemkovým fondom

Adresa dodávateľa: Búdkova 36, 817 15 Bratislava

IČO dodávateľa: 17335345

Predmet zmluvy: Bezodplatný prevod vlastníctva k pozemku KN E p.č. 2498/1

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť ostatná plocha; List vlastníctva číslo: 1008; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: KN E 2498/1;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.11.2020

Datum zverejnenia: 18.12.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o bezodpatnom prevode 2508401 (1).pdf ( veľkosť: 145,8 KB, aktualizované: Piatok 18. December 2020 12:22 )