Obec Mengusovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Ing. Vladimír Gallo

Adresa dodávateľa: Mengusovce 102

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva kúpa pozemkov podľa geometrického plánu č. 119/2020 zo dňa 19.10.2020

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: 1306; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: 140/2;

Zmluvná cena: 2.22 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.12.2020

Datum zverejnenia: 21.12.2020

Dokumenty Pdf KZ_Gallo.pdf ( veľkosť: 121,2 KB, aktualizované: Pondelok 21. December 2020 14:44 )