Obec Mengusovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Ing. Ondrej Alexaj

Adresa dodávateľa: Mengusovce 137

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpa pozemkov podľa geometrického plánu č. 119/2020 zo dňa 19.10.2020

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: viď. zmluva; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: viď. zmluva;

Zmluvná cena: 62.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.12.2020

Datum zverejnenia: 18.12.2020

Dokumenty Pdf KZ_Alexaj.pdf ( veľkosť: 124,9 KB, aktualizované: Pondelok 21. December 2020 14:09 )