Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Mesto Svit

Adresa objednávateľa: Hviezdoslavova 268/32,05931 Svit

IČO objednávateľa: 00326607

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: Na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú CVČ Svit

Zmluvná cena: 400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.12.2020

Datum zverejnenia: 21.12.2020

Dokumenty Pdf Zmluva CVČ Svit. zverejneniedoc 2.pdf ( veľkosť: 119,1 KB, aktualizované: Pondelok 21. December 2020 09:16 )