Obec Mengusovce

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Vratislav Gallo,Hana Gallová,Emília Gallová,Agrotavaroks.r.o

Adresa dodávateľa: Mengusovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Zámena pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 117/2020 zo dňa 12.10.2020

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: viď. zmluva; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: viď. zmluva;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.12.2020

Datum zverejnenia: 18.12.2020

Dokumenty Pdf ZZ_cintorín (2).pdf ( veľkosť: 144,6 KB, aktualizované: Piatok 18. December 2020 09:26 )