Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o zbere, vývoze a zhodnotení biologicky rozložiteľného odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/POH-c/2022

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: zber, vývoz, a zhodnotenie biologicky rozložiteľnýchého kuchynského odpadu od domácnosti

Zmluvná cena: 18.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.03.2022

Datum zverejnenia: 14.03.2022

Dokumenty Pdf Zmluva _zberBRKO_Mengusovce – kópia.pdf ( veľkosť: 249,3 KB, aktualizované: Pondelok 14. Marec 2022 10:53 )