Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Mgr. Zuzana Šimkovičová a Štefan Šimkovič

Adresa dodávateľa: Prešovská 2399/19, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena na pozemku KN-E č. 2467, KN-C č. 403 KN-C č. 404 KN-C č. 421 a KN-C 199/2 v k.ú Mengusovce časovo neobmedzené vecné bremeno , ako vecné právo umiestnenia elektrickej, plynovej a kanalizačnej prípojky.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.03.2022

Datum zverejnenia: 16.03.2022

Dokumenty Pdf IMG_0001.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Streda 16. Marec 2022 08:43 )