Obec Mengusovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: 2.JUDr. Viera Ratajová, 3.Ing. Vladimír Gallo

Adresa dodávateľa: 2.Čiernovodská 5230/4, Bratislava, 3.Mengusovce 102

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: zámena pozemku parcela č 967/2 o výmere 33 m2 odčlenenej od parcely č. 967 (viď. zámenná zmluva)

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: 959/2, 958/3, 967/3;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.03.2022

Datum zverejnenia: 14.03.2022

Dokumenty Pdf IMG_0001.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Štvrtok 17. Marec 2022 10:28 )