Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Súkromné centrum voľného času

Adresa dodávateľa: Vyšné Hágy 29, 059 84 Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 42234964

Predmet zmluvy: účelová určená dotácia pre Súkromné CVČ na financovanie záujmového vzdelávanie detí do 15 rokov

Zmluvná cena: 160.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.03.2022

Datum zverejnenia: 11.03.2022

Dokumenty Pdf Zmluva- CVČ- Vyšné Hágy - zverejnenie.pdf ( veľkosť: 125 KB, aktualizované: Piatok 11. Marec 2022 09:32 )