Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Milan Handzuš

Adresa objednávateľa: Vagonárska 2926/79, 05801 Poprad.Sp. Sobota

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena na základe odsúhlasenej Zmluvy o budúcej zmluve

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemky - KN-E č. 2467, KN-C č. 199/2; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: č.2467,č.199/2;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.02.2020

Datum zverejnenia: 03.02.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf ( veľkosť: 263,1 KB, aktualizované: Pondelok 03. Február 2020 09:57 )