Obec Mengusovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Pavol Láska

Adresa dodávateľa: K Pišici 295, 530 06 Pardubice, ČR

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: kúpa pozemkov v k.ú. Mengusovce LVč. 890,499,1343,1581,363, Št. Pleso LV č. 503,505,511,538

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemky ; List vlastníctva číslo: 890,1343,1581,363,..; Katastrálne územie: Mengusovce,Št.Pleso; Parcela číslo: uvedené v zmluve;

Zmluvná cena: 21614.27 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.03.2020

Datum zverejnenia: 27.03.2020

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva.pdf ( veľkosť: 463,5 KB, aktualizované: Piatok 27. Marec 2020 08:54 )