Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
50.00 € s DPH Obec Mengusovce OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO 20.12.2016
21.12.2016 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
900.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Mária P a š k o v á 20.12.2016
08.12.2016 Zmluva o bežnom účte na dotácie
0.00 € s DPH Obec Mengusovce VÚB a.s. 08.12.2016
07.12.2016 Poistenie požiarnickej Avie
1049101147
146.31 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa a.s. 29.11.2016
04.12.2016 zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu, DSO.OO,
10578.36 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad, s.r.o. 30.11.2016
30.11.2016 Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci Mengusovce
25.00 €/hod s DPH Obec Mengusovce Ján Sulír 30.11.2016
25.10.2016 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda č. 13/36/50J/
18951.03 € s DPH Obec Mengusovce ÚPSVaR Poprad 25.10.2016
05.10.2016 k poistnej zmluve č. 6820065210 - doplnenie deti v MŠ
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa a.s. 01.10.2016
26.09.2016 Dodatok č.1 k zmluve o termínovaný úver č.1604/2015/UZ zo dňa 23.11.2015
1604/2015/UZ
90.00 € s DPH Obec Mengusovce Všeobecná úverová banka, a.s. 26.09.2016
14.09.2016 použitie hudobných diel - Mengusovské rodeo
VP/16/0489/001
129.60 € s DPH Obec Mengusovce SOZA 14.07.2016
14.09.2016 Hromadná licenčná zmluva - Mengusovská veselica
VP/16/0489/002
64.80 € s DPH Obec Mengusovce SOZA 14.07.2016
14.09.2016 Odber obedov pre deti Materskej školy v Mengusovciach
2.10 € s DPH Obec Mengusovce Renata Ukaová 31.08.2016
14.09.2016 Deti v MŠ Mengusovce
443 9004422
30.60 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa a.s. 30.08.2016
26.08.2016 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie ako osoby pre výkon MOS pre obec
5195104016
16.25 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa a.s. 26.08.2016
17.08.2016 Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti v budove OU
č.2/2016
12.00 € s DPH Obec Mengusovce Mihok Robert 17.08.2016
Zobrazených 151 - 165 z celkových 362.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 24 25