Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.04.2018 nájom poľnohospodárskych pozemkov
206/05/2017
203.72 €/rok s DPH Poľnohospodárske družstvo Mengusovce Obec Mengusovce 27.04.2018
19.04.2018 úhrada nákladov spojených s účasťou na športových podujatiach a na činnosť klubu
800.00 € s DPH Športový jazdecký klub JAGAL Obec Mengusovce 19.04.2018
16.04.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na úhradu nákladov spojených s účasťou na športových podujatiach v roku 2018
400.00 € s DPH Lea Javoreková Obec Mengusovce 22.03.2018
16.04.2018 Oprava MK Mengusovce
2018/GD/01/005
25081.59 € s DPH Obec Mengusovce STRABAG s.r.o. 16.04.2018
10.04.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.6.2012
1500.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. arch. Rudolf Kruliac 05.04.2018
10.04.2018 Pokračovanie obstarávateľskej činnosti pre ZaD ÚP O Mengusovce
1500.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Katarína Kumorovitzová 05.04.2018
09.04.2018 Zámena pozemkov
0.00 € s DPH Ing. Ľubomír Šoltis Obec Mengusovce 28.03.2018
05.04.2018 Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika v objektoch
45.00 € s DPH Obec Mengusovce Martin Majerčák 05.04.2018
26.01.2018 Dotácia pre SCVČ Poprad
280.00 € s DPH Obec Mengusovce Life Academy, s.r.o. 23.01.2018
19.01.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb- audit k 31.12.2017
900.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Mária Pašková 18.01.2018
12.01.2018 peňažný dar na účely organizovania Mengusovskeho rodea
300.00 € s DPH Obec Mengusovce PUBLIC TENDERS, s.r.o. 11.01.2018
12.01.2018 pre CVČ Svit pre deti z TP v obci Mengusovce
Dotácia z rozpočtu
70.00 € s DPH Mesto Svit Obec Mengusovce 08.01.2018
30.11.2017 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 2
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Recyklogroup, a.s. 29.11.2017
24.11.2017 Poistenie - garáže betónové, oplotenie, brána
4419010148
110.07 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa, a.s. 16.11.2017
14.11.2017 Nájom spoločenskej miestnosti - cvičenie jogy
1/2017
6.00 €/hod bez DPH Jana Gurníková Obec Mengusovce 17.10.2017
Zobrazených 151 - 165 z celkových 430.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 28 29