Obec Mengusovce

Zmluva

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 9.1.2020

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Vlastníci bytov v bytovom dome č. 47

Adresa dodávateľa: Mengusovce47

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpa pozemkov pod bytovým domom č. 47

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: KNC 252, KNC 254/4; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 47

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.05.2020

Datum zverejnenia: 07.05.2020

Dokumenty Pdf Dodatok.pdf ( veľkosť: 168,3 KB, aktualizované: Štvrtok 07. Máj 2020 10:24 )