Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2367/VSD/2020

Názov objednávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa objednávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO objednávateľa: 36599361

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena v rozsahu Geometrického plánu č.275/2020

Označenie nehnuteľnosti: pozemok ostatná plocha; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: C KN 382/3 ;

Zmluvná cena: 50.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.03.2021

Datum zverejnenia: 06.04.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadení vecného bremena_Obec Mengusovce (3).pdf ( veľkosť: 242,1 KB, aktualizované: Streda 07. Apríl 2021 17:58 )