Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Podiel.UPS Mengusovce,Ing.Ľubomír Šoltis,Magdaléna Pušpacher

Adresa dodávateľa: 1. Mengusovce 36, 2, Čremošné 43, Murgašova 87/6 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena in personam

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť trvalý porast a orná pôda; List vlastníctva číslo: 1079, 1263, 1660; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: E 230/1,222/5,938/18;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.07.2021

Datum zverejnenia: 12.08.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadení vecného bremena- inžinierske siete rozšírenie IBV.pdf ( veľkosť: 301,5 KB, aktualizované: Štvrtok 12. August 2021 14:24 )