Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.06.2015 Poradenské služby verejného obstarávateľa a to na dodanie kamerového systému
800.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Rastislav Tapšák 08.06.2015
12.06.2015 reklamná propagácia podujatia Mengusovské rodeo
1.00 € s DPH VAGACOM s.r.o. Obec Mengusovce 28.05.2015
10.06.2015 dotácia z rozpočtu obce na výdavky určené na prácu s deťmi a mládežou
250.00 € s DPH CZ ECAV na Slovensku Mengusovce Obec Mengusovce 19.05.2015
10.06.2015 dotácia z rozpočtu obce pre Centrum voľného času, Mierova 134, Svit
240.00 € s DPH Mesto Svit Obec Mengusovce 08.06.2015
10.06.2015 dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky futbalového klubu
1500.00 € s DPH 1. FC Mengusovce Obec Mengusovce 17.04.2015
26.05.2015 Program služby O2 fér, neobmedzené SMS
6.00 €/mesiac s DPH Obec Mengusovce O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 25.05.2015
26.05.2015 Dodávka a montáž plastových okien a dverí v materskej škole
6524.06 € s DPH Obec Mengusovce Svetex BM s.r.o. 26.05.2015
19.05.2015 Dotácia z rozpočtu obce na zakúpenie školských potrieb v MŠ v Mengusovciach
30.00 € s DPH Obec Mengusovce Obec Štôla 22.04.2015
22.04.2015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Po
441 9005735
485.84 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa, a.s. 14.04.2015
22.04.2015 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na zabezpečenie šport. podujatia -Mengusovské rodeo
1850.00 € s DPH Jazdecký klub TAVAROK Mengusovce Obec Mengusovce 17.04.2015
22.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na výdavky jazdeckého klubu
1150.00 € s DPH Jazdecký klub TAVAROK Mengusovce Obec Mengusovce 17.04.2015
22.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na činnosť klubu
500.00 € s DPH ŠJK JAGAL Mengusovce Obec Mengusovce 17.04.2015
10.04.2015 Zmluva o zneškodnení odpadu cena 22,50/t
21/2015
22.50 € s DPH Obec Mengusovce Služby obce Ľubica s.r.o. 01.04.2015
10.04.2015 Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
10/2015/§54-VZ
11691.84 € s DPH Obec Mengusovce Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 07.04.2015
13.03.2015 úprava znenia zmluvy č. 8/2001 zmluvná cena viď. príloha.
Dodatok č. 6
0.53 € s DPH Obec Mengusovce Technické služby mesta Svit 12.03.2015
Zobrazených 196 - 210 z celkových 331.
1 2 10 11 12 14 16 17 18 22 23