Obec Mengusovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Vlastníci bytov v bytovom dome č. 48

Adresa objednávateľa: 05936 Mengusovce 48

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: Kúpa pozemkov pod bytovým domom č. 48

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: KNC 253, KNC 254/5; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 48

Zmluvná cena: 8.69 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.05.2019

Datum zverejnenia: 24.05.2019

Dokumenty Pdf Zmluva 46.pdf ( veľkosť: 416,2 KB, aktualizované: Pondelok 20. Január 2020 08:47 )