Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.12.2012 upravená výška dotácie na rok 2012
Dodatok č. 1
4700.00 € s DPH 1.FC Mengusovce Obec Mengusovce 12.11.2012
04.12.2012 Poskytovanie opatrovateľskej služby - rok 2012
Dodatok č. 1/2012
2764.30 € s DPH Obec Mengusovce Spišská katolícka charita 21.11.2012
07.11.2012 Audit účtovnej závierky k 31. 12. 2012
850.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Mária Pašková 06.11.2012
10.10.2012 Dočasné úžívanie nebytového priestoru -Pošta
302.46 € s DPH Slovenská pošta, a.s. Obec Mengusovce 09.10.2012
08.10.2012 zimná údržba MK a verejných priestranstiev v obci Mengusovce
22.95 € s DPH Obec Mengusovce Poľnohospodárske družstvo Mengusovce 05.10.2012
03.10.2012 Zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v KÚ Mengusovce
30201/156/2012
25.96 € s DPH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Mengusovce 28.09.2012
19.09.2012 Produkt K-ŠKOLE - poistenie detí MŠ Mengusovce
3331165205
44.08 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group 31.08.2012
04.09.2012 Varenie obedov v ŠJ pri MŠ Svit-Podskalka pre deti MŠ Mengusovce
2.10 € bez DPH Obec Mengusovce Mesto Svit 31.08.2012
29.06.2012 Vypracovanie projektovej dokumentácie Zmeny a doplnky ÚP obce Mengusovce
7560.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. arch. Rudolf Kruliac 28.06.2012
21.06.2012 Použitie hudobných diel verejným prenosom na akcii "Mengusovské rodeo"
UP/12/04689/001
68.40 € s DPH Obec Mengusovce SOZA 18.06.2012
31.05.2012 Odmena dodávateľa a poplatok za doručenie stravných lístkov
0.00 € bez DPH Obec Mengusovce VAŠA Slovensko, s.r.o. 30.05.2012
28.05.2012 Zriadenie vecného bremena
30201/1333/2012
15.94 € s DPH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Mengusovce 23.05.2012
18.05.2012 Dotácia z rozpočtu obce na úhradu nákladov v roku 2012
900.00 € s DPH Športový jazdecký klub JAGAL Obec Mengusovce 17.05.2012
17.05.2012 Počítačový hardver - IBM KidSmart v MŠ
0.00 € s DPH Obec Mengusovce IBM Slovensko, spol. s r.o. 12.04.2012
16.05.2012 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
6205113412
13.00 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa,a.s. 27.04.2012
Zobrazených 256 - 270 z celkových 302.
1 2 13 14 15 16 18 20 21