Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.07.2013 Nájom nebytových priestorov -predajňa potravín v budove OcÚ
889.04 €/rok s DPH Miroslav Dučák Obec Mengusovce 29.07.2013
26.07.2013 Zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-1000/2013
142.72 € bez DPH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Mengusovce 26.07.2013
26.07.2013 Nájomná zmluva na užívanie pozemkov (dvor PD)
103/2013
495.30 €/rok bez DPH Poľnohospodárske družstvo Mengusovce Obec Mengusovce 26.07.2013
17.07.2013 Zámena pozemkov
0.00 € s DPH Ľubomír Šoltis Obec Mengusovce 21.05.2013
13.06.2013 Dotácia na bežné výdavky - letný tábor detí, výlet pre deti, tvorivé dielne
250.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mengusovce Obec Mengusovce 22.05.2013
10.06.2013 Poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formov MOS
6205111813
13.00 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa,a.s. 15.05.2013
21.05.2013 Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ
300.00 € bez DPH Obec Mengusovce Sukromné centrum voľného času Rosnička 10.05.2013
13.05.2013 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
450.00 € s DPH Súkromné centrum voľného času Vyšné Hágy 29 Obec Mengusovce 06.05.2013
06.05.2013 Dotácia na bežné výdavky na účasť na kvalifikačných súťažiach
650.00 € s DPH Športový jazdecký klub JAGAL Mengusovce Obec Mengusovce 06.05.2013
26.03.2013 finančné prostriedky na činnosť futbalového klubu 1. FC Mengusovce
4350.00 € bez DPH 1. FC Mengusovce Obec Mengusovce 26.03.2013
22.01.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácií dát
AD 1439/01/2011
0.00 € s DPH Obec Mengusovce TOPSET Solutions s.r.o. 22.01.2013
22.01.2013 Dodatok č. 4 k zmluve o aktualizácií programov
č. AD/1439/10/2008
0.00 € s DPH Obec Mengusovce TOPSET Solutions s.r.o. 22.01.2013
18.01.2013 Prenájom spoločenskej miestnosti v budove OcÚ Mengusovce 1 hod.
1/2013
6.00 € bez DPH Deutscher Luxus Sk s.r.o. Obec Mengusovce 18.01.2013
20.12.2012 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov
Dodatok č. 1
1358.00 € bez DPH Obec Mengusovce Technické služby Mesta Svit 20.12.2012
20.12.2012 k Zmluve o spolupráci pri SZ nebezpečných odpadov
Dodatok č. 2
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Technické služby Mesta Svit 20.12.2012
Zobrazených 301 - 315 z celkových 362.
1 2 17 18 19 21 23 24 25