Obec Mengusovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.10.2013 Predaj pozemku
370.00 € bez DPH Ján Gallo Obec Mengusovce 01.10.2013
23.09.2013 Poistenie detí v MŠ na šk. rok 2013/2014
4801900099
51.04 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group 31.08.2013
15.08.2013 Pripojenie žiadateľa do distibučnej sústavy
0100781728
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Východoslovenská distribučná, a.s. 15.08.2013
13.08.2013 Odber obedov pre deti MŠ Mengusovce v zmluvnej cene 2,10/obed
č. 319/2013
2.10 € s DPH Obec Mengusovce Mesto Svit 12.08.2013
07.08.2013 Zámena pozemkov
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Ing. Lubomír Šoltis Obec Mengusovce 07.08.2013
29.07.2013 Nájom nebytových priestorov -predajňa potravín v budove OcÚ
889.04 €/rok s DPH Miroslav Dučák Obec Mengusovce 29.07.2013
26.07.2013 Zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-1000/2013
142.72 € bez DPH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Mengusovce 26.07.2013
26.07.2013 Nájomná zmluva na užívanie pozemkov (dvor PD)
103/2013
495.30 €/rok bez DPH Poľnohospodárske družstvo Mengusovce Obec Mengusovce 26.07.2013
17.07.2013 Zámena pozemkov
0.00 € s DPH Ľubomír Šoltis Obec Mengusovce 21.05.2013
13.06.2013 Dotácia na bežné výdavky - letný tábor detí, výlet pre deti, tvorivé dielne
250.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mengusovce Obec Mengusovce 22.05.2013
10.06.2013 Poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formov MOS
6205111813
13.00 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa,a.s. 15.05.2013
21.05.2013 Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ
300.00 € bez DPH Obec Mengusovce Sukromné centrum voľného času Rosnička 10.05.2013
13.05.2013 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
450.00 € s DPH Súkromné centrum voľného času Vyšné Hágy 29 Obec Mengusovce 06.05.2013
06.05.2013 Dotácia na bežné výdavky na účasť na kvalifikačných súťažiach
650.00 € s DPH Športový jazdecký klub JAGAL Mengusovce Obec Mengusovce 06.05.2013
26.03.2013 finančné prostriedky na činnosť futbalového klubu 1. FC Mengusovce
4350.00 € bez DPH 1. FC Mengusovce Obec Mengusovce 26.03.2013
Zobrazených 421 - 435 z celkových 487.
1 2 25 26 27 29 31 32 33