Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Mesto Svit

Adresa objednávateľa: Hviezdoslavova 268/32,05931 Svit

IČO objednávateľa: 00326607

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí v CVČ

Zmluvná cena: 80.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.12.2021

Datum zverejnenia: 17.01.2022

Dokumenty Pdf Zmluva CVČ Svit. zverejneniedoc 2.pdf ( veľkosť: 119,3 KB, aktualizované: Pondelok 17. Január 2022 08:17 )