Obec Mengusovce

Zmluva

SERVISNÁ ZMLUVA

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie servisných služieb k vonkajšiemu kiosku a elektronickej úradnej tabuli dodané Prenajímateľom Nájomcovi

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.12.2021

Datum zverejnenia: 29.12.2021

Dokumenty Pdf Servisná zmluva (1).pdf ( veľkosť: 246 KB, aktualizované: Streda 13. Apríl 2022 16:12 )