Obec Mengusovce

Zmluva

Nájomná zmluva s následnou kúpou uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. § 588 Občianskeho zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa objednávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO objednávateľa: 47192941

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je nájom 1 ks vonkajšej elektronickej úradnej tabule

Zmluvná cena: 286.00 €/mesiac bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.12.2021

Datum zverejnenia: 29.12.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme (1).pdf ( veľkosť: 270,8 KB, aktualizované: Streda 29. December 2021 07:38 )