Obec Mengusovce

Zmluva

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-CLLD-P892-512-003-001

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Pro Tatry, o.z.

Adresa dodávateľa: Stará Lesná 157, 059 52 Stará Lesná

IČO dodávateľa: 42232431

Predmet zmluvy: zmena Zmluvy o poskytnutí Príspevku uzatvorená medzi MAS a užívateľom zo dňa 19.8.2021

Zmluvná cena: 29989.84 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2021

Datum zverejnenia: 16.11.2021

Dokumenty Pdf Dodatok k Zmluve č. IROP-CLLD-P892-512-003.001.pdf ( veľkosť: 491,1 KB, aktualizované: Utorok 16. November 2021 08:29 )