Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 05/2021

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: B.D.B. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Budatínska 63/19, 85106 Bratislava

IČO dodávateľa: 35761938

Predmet zmluvy: Stavebné práce Inžinierske siete v lokalite Vrch poľa Mengusovce - SO 02 Splašková kanalizácia- I. etapa

Zmluvná cena: 207370.33 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.10.2021

Datum zverejnenia: 18.10.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo 05-2021.pdf ( veľkosť: 21,8 MB, aktualizované: Pondelok 18. Október 2021 10:22 )