Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce

Adresa objednávateľa: 05936 Mengusovce 36

IČO objednávateľa: 42345014

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu

Zmluvná cena: 599.60 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.10.2021

Datum zverejnenia: 06.10.2021

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva urbár.pdf ( veľkosť: 128,4 KB, aktualizované: Streda 06. Október 2021 15:25 )