Obec Mengusovce

Zmluva

k Zmluve č.1/2012 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2/2018

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Spišská katolícka charita

Adresa dodávateľa: Slovenská 30,052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 35514221

Predmet zmluvy: Úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.09.2018

Datum zverejnenia: 31.10.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č.2 2018 Mengusovce.pdf ( veľkosť: 602,6 KB, aktualizované: Piatok 19. Október 2018 10:11 )