Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Milan Vechter

Adresa objednávateľa: 05936 Mengusovce 65

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena

Označenie nehnuteľnosti: pozemok ostatná plocha,zast. plochy a nádvoria, ; List vlastníctva číslo: LV č.1; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: p.č.423/1, 199/1;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.10.2017

Datum zverejnenia: 09.10.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadení vecného bremena- M. Vechter.pdf ( veľkosť: 267,4 KB, aktualizované: Pondelok 09. Október 2017 13:44 )