Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy: 30201/043/2012/

Názov objednávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Adresa objednávateľa: Mlynské Nivy č. 45, 821 09Bratislava

IČO objednávateľa: 35919001

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemky; List vlastníctva číslo: LV č. 530, LV č. 1; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: 559;

Zmluvná cena: 6418.57 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.03.2012

Datum zverejnenia: 01.03.2012

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf ( veľkosť: 691,1 KB, aktualizované: Streda 30. Máj 2012 09:29 )