Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Ing. Mária Pašková, audítorka

Adresa dodávateľa: Rázusova 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 31976701

Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky Obce Mengusovce

Zmluvná cena: 800.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.01.2012

Datum zverejnenia: 23.01.2012

Dokumenty Pdf Zmluvo o audítorskej činnosti.pdf ( veľkosť: 317 KB, aktualizované: Pondelok 23. Január 2012 10:14 )