Obec Mengusovce

Zmluva

Dodatok č.1

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Obec Ľubica

Adresa dodávateľa: Gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 31942547

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodnení odpadu č. 21/2012 zo dňa 12.12.2011 zmenené-platobné podmienky cena za /t

Zmluvná cena: 22.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.01.2015

Datum zverejnenia: 12.02.2015

Dokumenty