Obec Mengusovce

Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy: č.30803/ZoVB-87/2014

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 35919001

Predmet zmluvy: Vecné bremeno pozemkov v KÚ Mengusovce

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť ostat.plocha, tr. trvávny p.; List vlastníctva číslo: 1066; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: KN-E 522/301,522/403;

Zmluvná cena: 15.46 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.08.2014

Datum zverejnenia: 19.08.2014

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadení vecného bremena - NDS -2014u.pdf ( veľkosť: 472,5 KB, aktualizované: Utorok 19. August 2014 11:36 )