Obec Mengusovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Maximilián Havlík

Adresa objednávateľa: Karola Adlera 1932/1, 841 02 Bratislava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: zmluva zrušená

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť ostatná ploch. zastav. plochy a nádvoria; List vlastníctva číslo: LV č. 1; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: EKN -č. 2535/2, 2467;

Zmluvná cena: 0.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.06.2014

Datum zverejnenia: 06.06.2014

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva M. Havlík.pdf ( veľkosť: 174,9 KB, aktualizované: Piatok 06. Jún 2014 09:00 )