Obec Mengusovce

Obstaranie

Zmluva o poskytnutí služby

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov úspešného uchádača: Poľnohospodárske družstvo Mengusovce

Adresa úspešného uchádača: 059 36 Mengusovce

IČO úspešného uchádača: 00593532

Predmet zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - Zimná údržba ciest - cena práce 22,95/hod.

Cena zákazky: 22.95 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 05.10.2012

Datum zverejnenia: 22.02.2013