Obec Mengusovce

Obstaranie

Prístrešok pre odpadové nádoby na SZ

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov úspešného uchádača: Slavomír Lukáč

Adresa úspešného uchádača: 059 36 Mengusovce 121

IČO úspešného uchádača: 37112627

Predmet zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - Drevený prístrešok na SZ

Cena zákazky: 1350.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.06.2012

Datum zverejnenia: 09.11.2012