Obec Mengusovce

Obstaranie

Oprava MK v obci

Identifikácia

Číslo zákazky: 15/2012

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov úspešného uchádača: JUNO DS,s .r.o.

Adresa úspešného uchádača: Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 36501522

Predmet zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - Oprava miestnych komunikácií

Cena zákazky: 23871.60 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 23.08.2012

Datum zverejnenia: 13.09.2012