Obec Mengusovce

Obstaranie

Vypracoavnie PD zmien a doplnkov ÚP obce Mengusovce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov úspešného uchádača: Ing. arch. Rudolf Kruliac

Adresa úspešného uchádača: Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica

IČO úspešného uchádača: 319 712 02

Predmet zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - Dodanie PD zmien a doplnkov ÚP obce Mengusovce

Cena zákazky: 7560.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 16.04.2012

Datum zverejnenia: 29.06.2012