Obec Mengusovce

Objednávka

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Rozšírenie IBV intravilán Mengusovce“

Identifikácia

Číslo objednávky: 34/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mengusovce

Adresa objednávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO objednávateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Atelier B.R.A.T s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 658/5 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Rozšírenie IBV intravilán Mengusovce“

Cena objednávky: 6840.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Šoltis ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.12.2020

Datum zverejnenia: 04.12.2020

Dokumenty